ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЗИ 2015

Продължаваща е тенденцията за намаляване на броя на явяващите се на ДЗИ. Тази година зрелостниците, които са се явили на задължителните изпити, са малко над 52 000.

Най-голям интерес продължава да се наблюдава към предметите биология и здравно образование, география и икономика и английски език като втори задължителен зрелостен изпит.

Традиционно най-висок брой точки има по чуждите езици, а най-нисък - по география и икономика, история и цивилизация.

Напредък спрямо миналата година се констатира по философски цикъл, физика и астрономия и английски език. По-висок процент отлични оценки има по английски език и по физика и астрономия.

Съизмерим - и в повечето случаи по-висок - е и средният брой точки спрямо предходната година. Средният брой точки е 61,77 – много добър 4,65.

Статистиката показва, че тази година 244 зрелостници имат 100 т. Няма зрелостник със 100 т. и на двата ДЗИ.

57 зрелостници имат 0 т.

61 зрелостници са с по две пълни шестици (6,00)

4786 зрелостници имат по две отлични оценки (>= 5,50)

1667 зрелостници са с по две слаби оценки

6 зрелостници имат 0 т. и на двата ДЗИ

8162 слаби оценки (3394 по БЕЛ)

17207 отлични оценки (7057 по БЕЛ)

Според анализа на резултатите от изпита по български език и литература, на който са се явили 52 855 зрелостници, средният успех е 4,21. Той е малко по-нисък от средния успех за миналата година, но добра новина тази година е фактът, че само 1/3 от зрелостниците не са писали по 41. задача – есе или интерпретативно съчинение. Повече от половината от тези, които са писали, са предпочели есето, а по-малка част са правили интерпретативно съчинение.

Изберете Държавен зрелостен изпит
Държавен зрелостен изпит: *
Област:
Община:
Населено място :
Изчистване на избора